Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Vnitřní Organizace MŠ pro rok 2015/16

        

 

Vnitřní organizace MŠ Rafinérský lesík pro školní rok 2015/2016

Provoz MŠ 

 Od 6.00 hod – do 16.00 hod,  Od 6.00 hod se děti scházejí na třídě Motýlků(sudý týden) a Sluníček(lichý týden). Děti se rozcházejí na třídě Koťátek(sudý týden), na třídě Sluníček (lichý týden).

Dítě je nutné dovést do MŠ nejpozději  do 8.00 !!!

Po obědě si rodiče vyzvedávají děti od 12-12.30 hod, po odpolední svačině od 14.30 – 16.00 hod. V naléhavých případech je možné dohodnout s učitelkou i jiný čas, pokud nebude narušena práce s dětmi. Pokud si pro dítě chodí starší sourozenec, nebo jiný člen rodiny než rodiče, musí vyplnit místopřísežné prohlášení o vyzvedávání dítěte jinou osobou (Pověřeni).

 

Omlouvání dětí

Děti se omlouvají nebo nahlašují ústně nebo telefonicky 731 130 736 – děti z třídy Koťátek a Sluníček a 730521402 –děti z třídy Motýlků den předem paní učitelce do 12.00 hod. V případě, že dítě náhle onemocní a nebylo možno stravu na daný den odhlásit, může si zákonný zástupce jídlo vyzvednout do nosiče  v příslušné třídě (do 11.30 hod). Po nemoci je nutné nahlásit nástup dítěte den předem., aby byla zajištěna strava. Po každém onemocnění ručí rodiče za to, že je dítě zdravé a může do kolektivu. Po infekčním onemocnění je nutné doložit potvrzení lékaře.Na pondělí je potřeba dítě nahlásit v pátek předcházejícího týdne, na další dny vždy den předem nejpozději do již zmiňovaných 12.00. hod.

 

Vzdělávací činnost

Je zaměřena na uspokojování přirozených potřeb dítěte, podporu jeho zdravého, tělesného, psychického a sociálního vývoje, na vytváření optimálních podmínek pro jeho individuální osobnostní rozvoj.

Školní a mimoškolní aktivity:

Cvičení na G-míčích, solná jeskyně, saunování, zdravé foukání, plavecký výcvik, výuka angličtiny, bruslení ,školy v přírodě, slavnosti, besídky, divadla a výlety

 

Příspěvek rodičů

Činí 350 Kč na půlrok,(ten je aktualizován vždy na začátku školního roku dle návrhů rodičů) tzv. SRPŠ, z toho jsou hrazeny dárky k narozeninám, vánoční a velikonoční akce, maškarní ples, den dětí, výlet, divadélka, návštěvy různých představení v kině K3.

Informace o stravování:

Děti  v průběhu dne dostávají:

  • přesnídávka  v 8.30 hod
  • oběd v 11.30 hod.
  • svačinu ve 14.15 hod

V rámci pitného režimu je ve třídách k dispozici po celý den čaj nebo minerálka. Jídelní lístky jsou vyvěšeny na nástěnce v šatně každé třídy.

Platba za školné a stravné:

Školné činí : 360 Kč

Stravné: celodenní :  33,- Kč  (do 6let) celodenní :  36,- (do 7let)

Všechny děti v MŠ jsou zapsány na celodenní stravu. V případě, že odcházejí po obědě, odnáší si dítě odpolední svačinu s sebou.

Náhradní oblečení do MŠ

Je vždy důležité, aby děti měly věci k převlečení na školní zahradu či vycházku z hlediska hygieny i jejich pohodlí a látkový kapesník!

Upozornění

Rodiče souhlasí s focením  a natáčením dětí pro veřejné účely – prezentace MŠ, pokud ne, je nutné podat svůj nesouhlas písemně.

 

 

 

 

TOPlist
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek